Merete's verden


METODE:


Ved alle undersøgelser er det vigtigt at vide, hvilke metoder, der ligger til grund for disse. I min magisterforelæsning skulle jeg redegøre for de videnskabelige metoder. Klik på denne til venstre herfor. 

Som metode for min interviewundersøgelse har den østrigske filosof Martin Bubers dialogiske princip primært været rettesnor for min måde at interviewe på.

DE 27 SPØRGSMÅL:


Disse 27 spørgsmål blev stillet til samtlige respondenter og mine forventninger, som stammer fra tidligere oplevelser med at interviewe, blev ovenud indfriede.


Spørgsmålene åbnes ved at klikke her

INTERVIEWS:


De 9 sygehistorier er her blevet reduceret til 8 sygehistorier, fordi det desværre viste sig, at én af respondenterne for flere år siden var afgået ved døden og det har ikke været muligt for mig at opnå samtykke til at publicere denne sygehistorie.


Jeg sender en meget stor tak med dyb respekt til de 8 respondenter, som for over 10 år siden ville stille op til min undersøgelse. Min glæde var stor, da det viste sig, at der var forståelse for, hvorfor jeg ikke for 10 år siden fik udgivet en bog, som det var meningen og var villige til, at interviewene blev lagt ud på nettet med den tilføjelse, at de fortalte, hvordan det siden var gået dem. Dét, synes jeg, må have en stor almen interesse.1. interview

2. interview

3. interview

4. interview

5. interview

6. interview

7. interview

8. interview

SYGDOMSBEGREBER:


Denne artikel blev til samtidig med, at jeg havde søgt om økonomiske midler i Scleroseforeningen til at foretage en interviewundersøgelse om Sclerose og Omsorgssystemet - psykosociale aspekter. Jeg fik et afslag til interviewundersøgelsen af økonomiske grunde, men artiklen blev godtaget og udsendt i februar 1997 af Månedsskriftet For Praktisk Lægegerning, der i sin indledning til artiklen skrev følgende:


"Forskellen mellem den vesterlandske positivistiske, naturvidenskabelige sygdomsmodel og andre kulturers syn på sygdom er flere gange beskrevet i Månedsskriftet. Forfatteren beskriver her, hvorledes Japan, trods et teknologisk niveau som vesterlandene, fortsat rummer en traditionel folkemedicin, der udøves sideløbende med vestlig medicin og under gensidig respekt."


tryk her for at læse artiklen