Merete's verden


Denne hjemmeside blev første gang til i 2007, da mit dengang 12-årige barnebarn sørgede for, at jeg fik en hjemmeside. Som tak for dette skal hans dejlige lille hamster "Matilde" være med til at pryde forsiden.

Jeg har nu kunnet publicere en interviewundersøgelse, som jeg gennemførte for   godt10 år siden, men desværre ikke fik afsluttet. Undersøgelsen omhandler "Sclerose og Omsorgssystemet" - Psykosociale aspekter.

Jeg har også fået mulighed for at mangfoldiggøre mange af mine projekter, som blev til under mit universitetstudie Kultursociologi (færdiggjort i 1995). 

INDHOLD:


UNDER INTERVIEWS:

ligger min interviewundersøgelse af 9 personer, der har sygdommen sclerose.  For at udføre disse interviews skulle jeg vælge en metode, som jeg fandt mest hensigtsmæssig og det blev Martin Bubbers dialogiske princip. Her tages der udgangspunkt i jeg-du relationen.


Og de 27 spørgsmål, som jeg anvendte i forbindelse med samtlige interviews.


Som det næste præsenteres de enkelte interviews, som hver afsluttes med et følgeinterview, som mine respondenter telefonisk havde besvaret lige før, interviewet blev lagt ind på hjemmesiden.


I artiklen om 'Sygdomsbegreber' har jeg villet gøre opmærksom på, at sygdom kan forstås på flere forskellige måder. Jeg sendte artiklen til Månedsskrift For Praktiserende Læger, som bragte den i deres blad i februar måned 1997.UNDER MAGISTERKONFERENS

ligger min magisterkonferens fra februar 1995: "SYGEROLLEN: - som en bevidsthedsudvidende oplevelse"

og min Magisterforelæsning.


Samt min opgave, der omhandler begrebet Eksistentialisme som nok været den største øjenåbner for mig i forbindelse med mit syn på sygdom og ikke mindst andres syn på sygdom og i det hele taget denne ismes bud på, hvad det vil sige "at eksistere". Den blev således "startskuddet" til min magisterkonferens.


UNDER SYGDOMSBEGREBER I FORSKELLIGE KULTURER

liggerI min opgave om "Sygdomsbegreber i forskellige kulturer".


Jeg var her gået mine helt egne veje: både fordi de fleste studerende valgte andre emner, som jeg ikke rigtigt kunne føle i min "mave" og nu skulle jeg ikke indgå så mange kompromiser, som jeg tidligere af naturlige grunde havde måttet gå med til.


Ligeledes ligger: 'Om at få en psykisk sygdom' er et interview, der blev foretaget i forbindelse med en opgave, som handlede om samfundsvidenskabelig metode.


UNDER GRØNLAND

ligger mine indlæg om Grønland. Det er mit forsøg på at bringe viden om dette stolte folks kultur og historie.