Klik på et af emnerne til venstre for at læse diverse tekster

Denne hjemmeside blev første gang til i 2007, da mit dengang 12-årige barnebarn sørgede for, at jeg fik en hjemmeside. Som tak for dette skal hans dejlige lille hamster "Matilde" være med til at pryde forsiden.

Jeg har nu kunnet publicere en interviewundersøgelse, som jeg gennemførte for ca. 10 år siden, men desværre ikke fik afsluttet. Undersøgelsen omhandler "Sclerose og Omsorgssystemet" - Psykosociale aspekter.

Jeg har også fået mulighed for at mangfoldiggøre mange af mine projekter, som blev til under mit universitetstudie Kultursociologi (færdiggjort i 1995). 

 Merete's verden